MILJÖ

FÄRG OCH MILJÖ
Det säljs färg till ett värde om 12 miljarder per år i EU och det mest är plast som vi målar upp i våra hem. De flesta som köper äggoljetempera väljer färgen för sin lyster och de underbara kulörerna, men många har förstått att lika viktigt som att äta ren mat är det att ha rena material omkring sig. Äggoljetempera är både vackert och hälsosamt.
Det uppstår därför ofta samtal om miljö och färg.
Jag samlar under denna sida material om äggoljetempera och miljö samt andra artiklar och undersökningar som kan ge svar på frågor ni har.

En film om miljöaspekter kring äggoljetempera från Av Jord
Vad säger toxikologen om Färg i Påse

Jegrelius institutet har gjort bilagda oberoende miljöbedömning av äggoljetemperan
Färg i Påse.
Miljobedomning_Av_Jord_20130410

En kortfattad version återfinns här.
Miljöbedömning sammanfattning